KU JIR CAAFIMAAD QAB OO KA HORTAG FAAFITAANKA COVID-19

HADDII AAD QABTO AMA LAGA YAABO INAAD QABTO COVID-19, RAAC TILMAAMAHAA

Close
Go top