स्वस्थ रहनुहोस र कोभिड-१९ को संक्रमण फैलनबाट रोक्नुहोस

यदि तपाईंलाई कोभिड-१९ भएको छ वा भएको हुनसक्छ भने, यी मार्गदर्शनहरुको पालना गर्नुहोस

Close
Go top